Algemene voorwaarden Luxe Chalets Oostenrijk

algemene voorwaarden luxechaletsoostenrijkAlgemene voorwaarden zijn regeltjes die in het leven zijn geroepen om problemen te voorkomen. Om duidelijkheid te geven voor beide partijen. Gelukkig kunnen wij zeggen dat we in al die jaren die wij nu verhuren bar weinig hebben moeten terugvallen op de algemene voorwaarden. 

Er samen uitkomen bij onvoorziene omstandigheden

Als er problemen ontstaan proberen wij er juist ten alle tijde samen uit te komen in beider belang. Bel ons dus gerust als er onvoorziene omstandigheden uw pad kruisen; 0031622276117 

Algemene voorwaarden Luxe Chalets Oostenrijk

Artikel 1. Algemeen
1.1 Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op boekingen van de Chalets te huren bij Luxe Chalets Oostenrijk.
1.2. Luxe Chalets Oostenrijk behoudt zich alle prijswijzigingen en/ of foutieve vermeldingen voor.

Artikel 2. Huurperiode en Extra kosten
2.1. De huurprijzen zijn per week in euro`s. Let op: De prijzen zijn exclusief: energie en eindschoonmaak, toeristenbelasting, bedlinnen en handdoekenpaketten. Deze bedragen zijn afhankelijk van chalet en seizoen: Bijkomende kosten
2.2. De wisseldag is van zaterdag tot zaterdag tenzij anders aangegeven. De aankomst en vertrektijden zijn: aankomst: 14.00, vertrek: winter 8.30 uur - zomer 9.00 uur.

Artikel 3. Reservering, Optie, Boeking, Bevestiging, Wijzigingskosten, Borg en Betaling
U kunt bij ons buiten de schoolvakanties een 'optie' nemen onder de volgende voorwaarden: De optie wordt gegeven voor maximaal 5 dagen.
Wij hebben een telefoonnummer van u nodig waar u goed op te bereiken bent. Zodra wij een eventueel tweede aanvraag krijgen voor de door u gewenste week nemen wij contact met u op. U heeft voorrang op de andere aanvrager en beslist op dat moment of de optie omgezet gaat worden in een boeking.
Het winterboekingsseizoen begint 1 december voor het jaar erop. Bijvoorbeeld: voor het winter seizoen dec 2019/apr 2020 kan men vanaf 1 december 2018 boeken via de website. Voor 2020/2021 vanaf 1 december 2019
3.1. De boeking geschiedt via het betreffende Chalet en boekingformulier op de website onder de knop: Boeken.
3.2. Het versturen van een boekingsformulier is bindend volgens de wet voor reizen (diensten die logies, vervoer of vrijetijdsbesteding betreffen). Luxe Chalets Oostenrijk hanteert echter de regel: binnen 3 dagen na het versturen van de boekingsnota kunt u nog annuleren maar onder betaling van de door ons gemaakte administratie kosten van 39,00. Na de termijn van 3 dagen beroepen wij ons op de annuleringswet voor reizen (diensten die logies, vervoer of vrijetijdsbesteding betreffen) zie Artikel 4. Annulering.
3.3. De huurder ontvangt een bevestiging, binnen enkele dagen gevolgd door een nota waarbij de week op de website voor de huurder van 'beschikbaar' wordt verandert in 'in behandeling'. De huurder dient een aanbetalingbedrag van 350/500,00 euro (zomer/winter) binnen 4 dagen te betalen, en bij ontvangst van de aanbetaling veranderen wij 'in behandeling' in 'bezet'. 4 maanden voor vertrek moet de helft van de huursom betaald zijn. 8 weken voor vertrek de totale som inclusief de borg van 350/500,00 euro (zomer lage/hoge bezetting/winter).
3.4. De betaling geschiedt uitsluitend per bank/giro overschrijving.
3.5. Wanneer de betalingen niet binnen de betalingstermijnen zijn geschied, en op een of meerdere herinneringen niet wordt gereageerd, houdt     Luxe Chalets Oostenrijk zich het recht voor de periode aan een derde te verhuren.
3.6. Wijzigingskosten in de boeking bedragen 39,00 Euro, dit zijn de kosten voor het maken van een nieuwe nota, verandering van de linnenlijsten en het doorspelen naar de reinigingsdame en het lakenverhuur adres.
3.7. De borg wordt binnen 7 dagen na het netjes achterlaten van het Chalet op rekening van de huurder terug gestort.
3.8. De huurder dient aangebrachte schade direct telefonisch te melden aan de verhuurder.
3.9. De huiseigenaar van het betreffende chalet heeft het recht ontstane kosten van nalatigheden/beschadigingen aan het chalet in te houden van de borg. De afwikkeling betreffende de schade loopt daarom ook via de huiseigenaar. Dit gaat buiten de verhuurder om. De verhuurder kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. De kosten voortvloeiende uit beschadigingen/nalatigheden kunnen meestal verhaald worden op de reisverzekering. Uiteraard ontvangt de huurder in dit geval de voor de verzekering vereiste nota. De huurder dient zelf een reisverzekering af te sluiten.

Artikel 4. Annulering
4.1. Het versturen van een boekingsformulier is bindend volgens de wet voor reizen (diensten die logies, vervoer of vrijetijdsbesteding betreffen). Chalets-Oostenrijk hanteert echter de regel: binnen 3 dagen na het versturen van de boekingsnota kunt u nog annuleren maar onder betaling van de door ons gemaakte administratie kosten van á 39,00. Na de termijn van 3 dagen beroepen wij ons op de annuleringswet voor reizen (diensten die logies, vervoer of vrijetijdsbesteding betreffen) zie volgende punten.
4.2. Bij annulering tot 4 maanden voor aanvang van het verblijf is het aanbetalingbedrag verschuldigd.
4.3. Bij annulering tussen 4 maanden en 8 weken voor aanvang van het verblijf is een bedrag van 50% van het huurbedrag verschuldigd.
4.4. Bij annulering 8 weken of minder voor aanvang van het verblijf is het volledige huur bedrag verschuldigd.
4.5. Bij voortijdige beeindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.
4.6. Een annuleringsverzekering dient u af te sluiten bij uw eigen verzekeraar.

Artikel 5. Reisbescheiden
5.1. Mits aan alle betalingen is voldaan ontvangt de huurder 3 weken voor vertrek een reisbescheiden per mail. Deze mail bevat: allerlei informatie over het Chalet en omgeving, de sleutelcode van het sleutelkastje, een routebeschrijving en belangrijke telefoonnummers. Als de huurder 2 weken voor vertrek nog niets ontvangen heeft dit per ommegaande melden aan Luxe Chalets Oostenrijk.

Artikel 6. Belastingen en diverse kosten
In Oostenrijk is men verplicht toeristen- en diverse belastingen te betalen. 

Artikel 7. Roken, Huisdieren, plaatsing ski's en skischoenen, huisreglement, schoonmaak etc...
7.1. In de Chalets zijn huisdieren niet toegestaan. Roken is verboden.
7.2. Frituren met vet in en rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald en wordt met de borg verrekend.
7.3. Ski's en skischoenen dienen in de daarvoor bestemde ruimtes te worden geplaatst en niet tegen de gepleisterde muren in het Chalet.
7.4. Huisregels aanwezig in de chalets dienen te worden gelezen en opgevolgd.
7.5. Huisvuil dient u in overeenstemming met de huisvuilregels te scheiden en voor het verlaten van het Chalet weg te brengen.
7.6. De huurder dient de keuken en alle gebruiksvoorwerpen die hij/zij gebruikt heeft schoon achter te laten.
7.7. Schade welke is ontstaan door het opsteken van kaarsen wordt direct op de huurder verhaald en wordt van de borg ingehouden.
7.8. Het afsteken van vuurwerk rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Luxe Chalets Oostenrijk is niet aansprakelijk voor:
8.1. Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een van onze Chalets.
8.2. Het onklaar geraken of buiten werking van technische apparatuur en/of internetaansluiting.
8.3. Letsel opgelopen tijdens het verblijf binnen of buiten het Chalet. 
8.4. De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder of van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
8.5. Bij onvoorzichtig gebruik c.q. niet netjes achterlaten van het Chalet worden eventueel hieruit voortvloeiende extra (schoonmaaktijd) kosten van de borgsom afgetrokken.
8.6. Op de website ziet de huurder voor hoeveel personen het Chalet verhuurd wordt. Dit aantal mag niet overschreden worden. Campers of andere slaapvoertuigen die als slaapplaats worden gebruikt zijn niet geoorloofd op het terrein van de Chalets. Bij het niet handhaven van deze regel is Luxe Chalets Oostenrijk gerechtigd de borg in te houden. Luxe Chalets Oostenrijk houdt zich het recht voor deze regel te controleren en zo nodig het Chalet te ontruimen.
8.7. Bij de boeking dient te worden aangegeven hoeveel personen van het Chalet gebruik maken. Komt er een wijziging in het aantal huurders dan is de huurder verplicht dit vooraf te overleggen met Luxe Chalets Oostenrijk en de daaruit vloeiende extra kosten 39,00 euro vooraf te voldoen.

Artikel 9. Bouwactiviteiten
9.1. Het kan gebeuren dat er in de buurt van het chalet wegopbrekingen en/of bouwactiviteiten plaatsvinden. Voor eventueel hieruit voortvloeiende geluids- en/of ander -overlast aanvaard Luxe Chalets Oostenrijk geen verantwoordelijkheid. Dergelijke werkzaamheden kunnen door ons niet worden stilgelegd.